ΑγνόΆλικο ρόδο στην κλίνη σου, 
να γείρω, να γευτώ
της τελευταίας αθωότητας
την ανάμνηση.

Βαγγέλης Φίλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Προβολές